Popkoor Viventi
Zingen met plezier

Mededelingen

 

 

Hieronder staan de mededelingen welke belangrijk zijn voor de leden.

Agenda:

De repetitie op woensdag 22 juni zal worden verschoven naar dinsdag 21 juni. Aanvangstijd en locatie blijven hetzelfde. Lukt het niet om deel te nemen? Neem dan contact op met Jolanda.

Op woensdag 29 juni is er geen repetitie.

De laatste repetitie voor de vakantie is woensdag 13 juli. Na de repetitie volgt er een borrel om de vakantie in te luiden. Op woensdag 31 augustus starten de repetities weer. 

Op zaterdag 3 september vindt het Jaarfeest plaats. Meer informatie volgt vanuit de organisatoren.

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 5 oktober.