Popkoor Viventi
Zingen met plezier

Tijdens welke evenementen kunt u ons zien

 

 

 

 

 

Woensdag 15 mei

19.30 uur

Inlooprepetitie

  

Huwelijksvieringen

 

  

Bijzonderheden